WOLNE MIEJSCA NA ROK 2015/2016


ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA – U NAS ATMOSFERA ZAWSZE JEST DOMOWA :)ppmk-nabor

Punkt Przedszkolny Mała Klanza powstał w 2008 roku. Obecnie pracuje u nas czterech odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, dwóch po edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jeden nauczyciel języka angielskiego i jeden oligofrenopedagog. Nasze przedszkole jest prowadzone w domowej atmosferze, co sprzyja zaspokojeniu jednej z podstawowych potrzeb dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Małe sale, dobrze wyposażone dodają uroku temu miejscu. Zajęcia są prowadzone w niewielkich grupach, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy oraz możliwości indywidualnego podejścia do wychowanka i skupienia się na jego potrzebach wychowawczo-edukacyjnych. Od niedawna jesteśmy przedszkolem integracyjnym. Pod naszą opieką znajdują się także dzieci niepełnosprawne, które mają dodatkowe zajęcia z nauczycielem wspomagającym.

W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę. Nasze działania opierają się na Pedagogice Klanzy, dzieci bawiąc się samodzielnie odkrywają wiedzę, poszerzają swoje umiejętności oraz rozwijają zainteresowania. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z rytmiki oraz architektury. Na zajęciach z architektury dzieci bawią się tworząc różnorodne konstrukcje zależnie od tematyki zajęć. Każdy dzień zaczynamy od zestawu ćwiczeń według metody W. Sherborne. Jesteśmy otwarci na nowości. Obecnie wdrażamy metode Froebla. Jest to metoda bliska Klanzie, gdzie dzieci bawiąc się, wykorzystując odpowiednie środki dydaktyczne poszerzają swoją wiedzę i odkrywają dotąd nieznane im treści. Dodatkowym atutem jest to, że język angielski prowadzony jest codziennie i dzieci przyswajają go w naturalny sposób.

Organizujemy także liczne warsztaty i wycieczki dla dzieci. W sezonie letnim dodatkowo prowadzimy pikniki z chustą Klanzy. Wszystkie zajęcia (bez rytmiki) prowadzone są w cenie czesnego, które wynosi 290 zł miesięcznie.

Zapraszamy do odwiedzin po uprzednim umówieniu się.

Informacje i zapisy: 601 321 871, 691 750 691