Konferencja – Depresja jako choroba XXI wieku. Mity i rzeczywistość


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA koło w Tychach oraz Śląskie Gabinety Psychoterapii Gestalt zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowo-warsztatowej pt.: Depresja jako choroba XXI wieku. Mity i rzeczywistość; organizowanej w Ustroniu w dniach 11-12 września 2014r.

Konferencja jest skierowana do pracowników szkół, poradni pedagogiczno; psychologicznych, pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie w całym kraju.
Czym jest depresja? Z jakiego powodu nie mówimy o niej wprost? Czy depresja jest chorobą dotykającą tylko osoby dorosłe? Jakie są objawy depresji ? Z jakiego powodu  liczba osób cierpiących na depresję rośnie? Jak rozpoznawać depresję u dzieci i młodzieży? Jak przeciwdziałać depresji? – Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas konferencji naukowo-warsztatowej.

 

Program konferencji